Algemene Voorwaarden

Home / Algemene Voorwaarden

Aanmelden:

 • Je kunt je aanmelden per mail: diemarja@gmail.com, WhatsApp, sms of telefonisch via 06-57336335.
 • Op werkdagen bereikbaar via social media tot 21.00.
 • Als er plaats is kun je direct instromen, maar een proefles is natuurlijk ook mogelijk.
 • Wil je na de proefles door, dan betaal je de resterende lessen van die maand het reguliere lesgeld.

Kleding:

 • Draag gemakkelijk zittende kleding (joggingbroek, legging, shirt, eventueel sokken).
 • Draag laagjes, zodat je je kleding kunt aanpassen aan de temperatuur.
 • Dragen van eau de toilet/parfum/aftershave enz. is niet gewenst tijdens de les.

Wat heb je nodig:

 • Neem een yogamat, badhanddoek of slaapzak mee.

Lesgeld:

Do-In Yoga 60 min.

 • € 39,00 per maand (4 a 5 lessen) abonnement
 • € 19,50 per maand (1x per 2 weken) abonnement
 • € 12,50 losse les
 • €  6,00 proefles

Yin-Yoga 75 min.

 • € 54,00 per maand (4 a 5 lessen) abonnement
 • € 27,00 per maand (1x per 2 weken) abonnement
 • € 15,00 losse les
 • €  7,50 proefles

Aanvang les:

 • De deur is open 15 minuten voor aanvang van de les.
 • Graag minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn.

Betaling:

 • Betaling abonnement vooraf, in de eerste week van de nieuwe maand.
 • Graag overmaken naar NL 17 RABO 03775.15.698 t.n.v. Marja van Die onder vermelding van je voornaam en lesdag.

Vakanties:

 • Tijdens schoolvakanties en op feestdagen is er geen les (tenzij anders afgesproken met de docente).
 • Gemiste lessen door schoolvakanties en of feestdagen kunnen in overleg altijd worden ingehaald zolang het abonnement loopt. Vergoeding van gemiste lessen is niet mogelijk.
 • Het lesgeld is zo bepaald dat er tijdens de zomerstop niet wordt doorbetaald.
 • Abonnees betalen 1 maand contributie voor juli en augustus en krijgen dus 2x les in juli en 2x les in augustus.

Opzegtermijn:

 • De opzegtermijn is 1 maand.
 • Opzeggen voor de zomerstop i.v.m. het stoppen van abonnement na de zomerstop uiterlijk in juni.
 • Opzeggen halverwege de maand is niet mogelijk.

Inhalen/ziekte:

 • Mocht je verhinderd zijn en een les moeten missen, geef dit dan tijdig door. Je geeft dan een ander de gelegenheid om op jouw plekje een les in te kunnen halen.
 • Inhalen van een gemiste les is mogelijk (op je niet gebruikelijke lesdag) zolang je abonnement loopt en het groepsaantal het toelaat.

Ziekte/afwezigheid docent:

 • Bij ziekte / afwezigheid van de docent zal er getracht worden passende vervanging te vinden. Je gaat akkoord met het feit dat de les overgenomen kan worden door een andere docent. Het kan zijn dat deze docent een andere vorm van yoga of een andere oosterse bewegingsvorm in die les zal aanbieden.
 • Bij onverwacht uitvallen van lessen meldt de docente dit per mail en/of via SMS/WhatsApp. Controleer altijd je mobiele telefoon voor vertrek naar je les.
 • Mocht vervanging, om welke reden dan ook, niet gerealiseerd kunnen worden, zal deze les komen te vervallen. Deze les kan in overleg op een ander tijdstip ingehaald worden.

Lestijden:

 • De lessen worden iedere week op dezelfde dag op hetzelfde uur gegeven (tenzij anders aangegeven).

Aansprakelijkheid:

 • “Bewegen naar Bewust Zijn” is niet verantwoordelijk voor schade en of diefstal van persoonlijke bezittingen of letselschade opgelopen voor/na of tijdens de lessen. Je draagt zelf verantwoording voor jouw lijf en eigendommen en je moet zelf verzekerd zijn.
 • “Bewegen naar Bewust Zijn” is nooit aansprakelijk voor lichamelijke e/o psychische schade/klachten. Raadpleeg bij twijfel altijd jouw arts.
 • Deelname aan de lessen bij “Bewegen naar Bewust Zijn” is voor eigen risico.

Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met de voorwaarden.

 

“Bewegen naar Bewust Zijn” met Marja van Die

Marja van Die-van Gameren

Tel: 0180-397308 / 06-57336335

KVK: 24461307

Bankrekeningnummer: NL 17 RABO 03775.15.698

Marja van Die